Objava namere o oddaji večnamenskega prostora v objektu Stadiona prijateljstva v najem

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik namerava oddati v najem večnamenski prostor v pritličju objekta na Stadionu prijateljstva v Mekinjah za potrebe društev. Zato objavljamo namero o oddaji. Najemno razmerje po sklenjeno za obdobje petih let.

Podrobnosti v  Prilogi.pdf

Zavod za turizem,šport in kulturo Kamnik.

foto: