Turistično društvo Kamniška Bistrica

Kamniška Bistrica 3, 1242 Stahovica

http://www.srce-me-povezuje.si/kamniska-bistrica/ 070/818-400, Maja Žagar, kamniskab@gmail.com

Turistično društvo Kamniška Bistrica skrbi za razvoj in povezovanje deležnikov na območju celotne doline Kamniške Bistrice.

S pomočjo dveh TIC točk skrbijo za obveščanje turistov o turističnih znamenitosti v dolini, organizirajo pa tudi različne dogodke in turistična vodenja.