Kamniška koča na Kamniškem sedlu

http://www.drustvo-pdkamnik.si/vsebina.php?rid=4 ( +386 (0)51 611 367 , kamniskosedlo@siol.net

Kapacitete

14 sob z 92 posteljami; 2 skupni ležišči s 50 ležišči; zimska soba z 20 ležišči

Koča stoji na prisojni strani tik pod grebenom Kamniškega sedla (1903 m), ki povezuje Planjavo in Brano.