Ocvrti kozliček in/ali jagnje

Kozjereja in ovčereja imata na kamniškem območju pomembno tradicijo, vendar sta večinoma označevali socialno različni ravni: kozjereja je bila značilna za revnejše, večinoma za bajtarje in gostače, ovčereja pa za kmete predvsem v višje ležečih območjih. Ponekod, kot na primer v Tuhinjski dolini, so imeli veliki kmetje za veliko noč pečeno jagnje, nadevano s »filo«, kar je imelo tudi simbolni pomen.

Spoznanja o pomenu kozjereje in ovčereje narekujejo potrebo po njunem razvoju tudi v kamniškem območju, hkrati pa nudijo možnosti za vključevanje v sodobno prehrano. Oblike tega vključevanja bodo zahtevale iskanje novih kulinaričnih možnosti.

OGLEJTE SI GALERIJO
ousi logo web