O projektu

Kamnik se je v Osrednjeslovenski regiji kot prvi resno lotil tudi kulinaričnega produkta: Okusi Kamnika. V sodelovanju s strokovnjaki in gostinskimi ponudniki, tako slovenskimi kot lokalnimi, je bil narejen izbor kulinaričnih posebnosti. Le-te imajo kulturno vrednost in predstavljajo mešanico med tradicionalno in sodobno kulinariko Kamnika. Izbrane jedi po eni strani predstavljajo celotno kamniško območje, po drugi strani pa označujejo njegove posamične enote in samo mesto Kamnik. Hkrati izbor jedi nakazuje na družbeno raznolikost kamniškega območja. Projekt je zastavljen dolgoročno in strateško ter bo kamniškim gostincem obenem zagotovil tudi dodatno izobraževanje ter priložnosti za predstavitev s tipičnimi kamniškimi jedmi v okviru številnih prireditev tekom leta. Projekt je bil javnosti predstavljen marca 2013. 

V okviru projekta je bila izdelana slovensko-angleška zloženka, projekt se ves čas promovira na promocijskih predstavitvah in prireditvah v Kamniku in okolici.
Projekt se je septembra 2013 razširil še na Okusi Kamnika Podeželje in Eko in sicer tako, da vsako zadnjo soboto v mesecu na Glavnem trgu v Kamniku poteka živilska tržnica. S projektom se tako lokalnim pridelovalcem, ki proizvajajo domače in ekološke izdelke omogoča lažji način prodaje, promocijo in posledično boljši dostop do potrošnikov, kupcem pa večjo dostopnost do kvalitetnih in domačih izdelkov.

Podajte se na kulinarično doživetje po Kamniku in okolici in obiščite kamniške gostinske ponudnike, ki vam bodo postregli z Okusi Kamnika. Lahko pa se na raziskovanje Okusov Kamnika podate kar skupaj z nami, v okviru vodenih ogledov.  

 ZLOŽENKA OKUSI KAMNIKA

Okusi Kamnika 0123