Namen Projekta

Projekt je namenjena promociji lokalno pridelanih izdelkov in živil na kamniškem.

Lokalnim pridelovalcem, ki proizvajajo domače ali ekološke izdelke, želimo omogočiti lažji način prodaje, promocijo in posledično boljši dostop do potrošnikov (uporaba stojnic bo brezplačna), kupcem pa večjo dostopnost do kvalitetnih domačih izdelkov.

Na kamniškem je veliko izvrstnih doma pridelanih dobrot in tudi ljudi, ki jih vse bolj cenijo in iščejo. Ravno to, da se ta želja in potreba zadovoljita, je glavni namen projektov Okusi Kamnika – Podeželje in Okusi Kamnika – Eko.