Zapora cest v času narodnih noš 2013

Občina Kamnik obvešča, da bodo zaradi izvedbe prireditve »43. DNEVI NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE DEDIŠČINE« delne in popolne zapore nekaterih prometnih površin v središču Kamnika.

Zapore cest se bodo izvedle na naslednjih javnih prometnih površinah:

1. V času od torka, 3. 9. 2013, od 6. ure, do ponedeljka, 9. 9. 2013, do 12. ure:

 • Del parkirišča na Frančiškanskem trgu

2. V času od četrtka, 5. 9. 2013, od 8. ure, do ponedeljka, 9. 9. 2013, do 12. ure:

 • Maistrova ulica
 • Glavni trg v križišču s Tomšičevo ulico
 • Glavni trg v križišču z Japljevo ulico
 • Samostanska ulica pri zlatarni Banič
 • Kolodvorska ulica pri prodajalni Obuti maček
 • Šutna v križišču z Močnikovo
 • Parkirišče za Kavarno Veronika
 • Parkirišče na Glavnem trgu
 • Parkirišče pri Evropskem parku

OPOMBA: Za stanovalce ulic Zaprice, Streliška, Kolodvorska ter Samostanska ulica, se uredi dvosmerni promet po Kolodvorski ulici mimo Ambroža ter Samostanski ulici čez Frančiškanski trg.

EL 13 050 2

3. V nedeljo, 8. 9.2013, od 14. ure do 17. ure:

 • Tomšičeva ulica v križišču z Medvedovo ulico – redar
 • Medvedova ulica v križišču z regionalno cesto – zapora in policist
 • Tunjiška cesta v križišču z Medvedovo ulico – zapora in policist
 • Pot na Poljane v križišču z Medvedovo ulico – redar
 • Močnikova ulica v križišču s Šutno – redar
 • Šolska ulica pri Metalki – zapora in policist
 • Muzejska pot v križišču na Šutni – redar
 • Zapora izvoza iz dvorišča Metalke na Ljubljansko cesto – redar
 • Kranjska cesta v križišču z Ljubljansko ulico – zapora in policist
 • Kovinarska ulica v križišču z Ljubljansko ulico – redar
 • Murnova ulica v križišču z Ljubljansko ulico – redar
 • Mlakarjeva ulica v križišču z Ljubljansko ulico – redar
 • Rozmanova ulica v križišču z Ljubljansko ulico – redar
 • Kersnikova ulica v križišču z Ljubljansko ulico – redar
 • Jurčičeva ulica v križišču z Ljubljansko ulico – redar
 • Ljubljanska cesta v križišču z Kovinarsko pri Mercatorju – zapora in policist
 • Ljubljanska cesta v križišču z povezovalno cesto B 31(obvoz) – redar

EL 13 49 DNN petek nedelja 001 1

4. V nedeljo, 8. 9. 2013, od 13. do 16. ure:

 • Steletova ulica v križišču s Kovinarsko cesto (svetilnik)
 • Steletova ulica v križišču s Kovinarsko cesto (Mercator)

5. V nedeljo, 8. 9. 2013, od 6. do 18. ure:

 • Parkirišče pri Kulturnem domu na Fužinah

OPOMBA:

V času popolne zapore sta predvideni intervencijski poti po Petruškovi ulici in Sadnikarjevi ulici.

Zapore so razvidne iz prometno-tehnične dokumentacije začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste pod št. EL-13-49, izdelovalca KPK d.d.*

.

foto: